facebook twitter rss

Motor Oil. Απέκτησε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Revoil στην Καβάλα

Για την πώληση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της Revoil στην περιοχή της Νέας Καρβάλης νομού Καβάλας στη Motor Oil ενημέρωσαν οι δύο εταιρείες, με ανακοίνωσή τους. 

Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 15 εκατ. ευρώ περίπου και θα καταβληθεί τμηματικά. 

Γενική συνέλευση

Την έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2016 αλλά και προγράμματος ιδίων μετοχών θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil που θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

  • Υποβολή και έγκριση των Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας (σε ενοποιημένη και μη βάση) της εταιρικής χρήσης 2016 (1.1.2016 – 31.12.2016) καθώς και των σχετικών Εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.
  • Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ετήσιες οικονομικές καταστάσεις και τα πεπραγμένα της παραπάνω χρήσης 2016
  • Εκλογή μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου καθόσον λήγει η θητεία του υπάρχοντος
  • Ορισμός μελών της Επιτροπής Ελέγχου σύμφωνα με το άρθρο 44 του Νόμου 4449/2017
  • Έγκριση Μερίσματος για τη χρήση 2016
  • Εκλογή δύο Ορκωτών Ελεγκτών, δηλαδή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού, για τη χρήση 2017 και καθορισμός της αμοιβής αυτών
  • Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για τη χρήση 2016 και προέγκριση αυτών για τη χρήση 2017
  • Διανομή στο προσωπικό και σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου μέρους εκ των καθαρών κερδών της χρήσης 2016 της Εταιρείας και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων
  • Έγκριση προγράμματος αγοράς ιδίων μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κωδικοποιημένου Νόμου 2190/1920 όπως ισχύει και παροχή των σχετικών εξουσιοδοτήσεων.


Motor Oil. Απέκτησε τις εγκαταστάσεις αποθήκευσης της Revoil στην Καβάλα

Για την πώληση των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της Revoil στην περιοχή της Νέας Καρβάλης νομού Καβάλας στη Motor Oil ενημέρωσαν οι δύο εταιρείες, με ανακοίνωσή τους. 

Η αξία της συναλλαγής θα ανέλθει σε 15 εκατ. ευρώ περίπου και θα καταβληθεί τμηματικά. 

Γενική συνέλευση

Την έγκριση μερίσματος για τη χρήση 2016 αλλά και προγράμματος ιδίων μετοχών θα συζητήσει, μεταξύ άλλων, η Τακτική Γενική Συνέλευση της Motor Oil που θα πραγματοποιηθεί την 7η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30.

Αναλυτικά, τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής: